BC

Wie zijn we?BCscoutsGeleeg

Bij het BC zijn we met ongeveer 20 personen, dat is een mix van ouders, oud-leiding en actieve leiding die allemaal wat extra willen doen voor de scoutsgroep.

Wat doen we?

De letters ‘BC’ staan voor Bescherm Comité. Met het bescherm comité ondersteunen we de leiding op een aantal vlakken. Dat houdt onder andere in:

  • de uitbating van Kampidoe,
  • onderhoudswerken aan het lokaal,
  • het organiseren van de BBQ en de SGL-Fietstocht,
  • een handje helpen op activiteiten tijdens de examen periodes,
  • present zijn op de eetactiviteiten,
  • en nog veel meer …

Het BC iets voor jou?

Het BC is permanent op zoek naar gemotiveerde medewerkers; naar mensen die de scoutsgroep willen bijstaan en ondersteunen. Dat kan met grote en kleine daden:

  • Door volwaardig lid te worden van het BC. Je neemt dan deel aan de maandelijkse vergadering, geeft mee richting aan onze activiteiten, en trekt mee de kar.
  • Door mee in de bres te springen tijdens specifieke activiteiten. Je steekt dan een handje toe tijdens de jaarlijkse BBQ, tijdens werkdagen aan Kampidoe of aan het lokaal, tijdens eetfestijnen van de verschillende takken, tijdens de Sinterklaas-activiteit, tijdens de jaarlijkse juni-acitviteit voor de leden, …

Voel jij je geroepen om het BC-team te versterken? Stuur dan een mailtje naar bc@scoutsgeleeg.be, of neem telefonisch contact op met een van de BC-voorzitters (Bart: 0486/88.02.63 of Jeroen: 0479/67.95.12).